Anita har tatt en for laget

Artikkel i HRmagasinet, mandag 8. mai.